25 Mayıs 2013 Cumartesi

Biraz kişiselleştirelim / Let's customise a little bit

Kitap hazırlıklarım ile ilgili olarak içinde bulunduğum süreci daha önce burada ve burada anlatmıştım. Bu kitabın fikri temellerini oluşturan üç ana konsept var. Bunlar; üretmek, kişiselleştirmek ve geri dönüştürmek. İlerleyen yazılarda bunların hepsini ayrı ayrı ele almak istiyorum fakat burada değinmek istediğim ‘kişiselleştirme’ konusu.
--
Previously, I have written about my book project here and here. There are three concepts which constitutes the base of my book-to-be. These are; self production, customisation and recycling. In the next posts, I would like to  speak more about all of these, but in this post, I would like to say a few words about ‘customisation’
Günümüzde sanki alternatifler çok çeşitliymiş ve farklılaşmak mümkünmüş gibi görünse de aslında durum tam tersi. Yaşam şeklimiz, tüketim alışkanlıklarımız ve sosyal hayatımız bizi aynılaşmaya itiyor. Ne kadar farklı kalmak istesek de en nihayetinde aynı markalardan alışveriş yapıyor, aynı kafelerde yemek yiyor ve etrafımızla birlikte hareket etme eğilimi içine giriyoruz. Kitabımda da, hazırladığım kağıt ürünler üzerinden ‘farklılaşma ve kişiselleştirme’ konusunu ele aldım.
--
Nowadays,  the feeling is like the alternatives are so diversified and it is easy to be different, but this is not true in reality. The way we live, our consumption habits and our social lifes force us to be ‘similar’. It is not important how much we want to be different, we all shop from same brands, eat in more or less same restaurants and tend to move together with everyone else around us. In my book, I wanted to touch this ‘differentiation and customisation issue’ by the craft projects that I prepared. 

Kitabımdaki önerilerimden birisi, yapabileceğimiz her noktada kendi dokunuşumuzu katmak ve bazı şeyleri bizzat kendimiz ortaya koyarak bunların bize has olmasını sağlamak. Tıpkı bu kart ve zarf örneğinde olduğu gibi. İhtiyaç olan bir anda, yakınınız olan birine hazır satın alınmış bir kart vermek yerine, kendi hazırladığınız bir kart vermek arasında büyük bir fark var.
--
One of the suggestion in my book is to ‘customise’ at every step that we can. The things from us, should reflect us. Exactly like in the photos of card and envelope shown here.  There is a huge different between giving a ready made card or a hand made one, to a close friend.

Burada ben, beni yansıtan bir kart ve zarf hazırladım. Bunları washi bantlar, damgalar ve etiketler yardımı ile kişiselleştirdim. Zarfı da aynı şekilde hazırladıktan sonra ikisini beraber kullanacağım. Kitabımda da bu konudan hareketle hazırladığım onlarca farklı kullanım alanı olan örnek var.
--
In this example, I prepared a card and an envelope that reflects ‘me’. I adorned and customised them with washi tapes, stamps and stickers. After preparing the envelope in the same manner, I will use both of them together. In my prospective book, there are tens of other projects prepared about this concept.

2 yorum :